Zadanie publiczne. Pomagamy Ukrainie na terenie 5 mazurskich powiatów

Zadanie publiczne pn. Pomagamy Ukrainie. Zadanie realizowane na terenie 5 mazurskich powiatów: piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego i szczycieńskiego ma na celu zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego napływem do Polski uchodźców z Ukrainy, wsparcie żywnościowe i rzeczowe oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców przebywających na terenie 5 powiatów Mazur, tj.  piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego i szczycieńskiego. Projekt jest prowadzony od 8 maja do 24 sierpnia 2023 r. 

W ramach tego zadania Mazurski Bank Żywności realizuje poniższe działania:

  1. Prowadzenie magazynu kryzysowego dla 5 mazurskich powiatów, tj. piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego i szczycieńskiego
  2. Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego i telefonicznego punktu informacyjnego dla uchodźców, którzy znajdują schronienie na terenie 5 mazurskich powiatów

Projekt realizowany z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.