Zespół

Zarząd Banku

Marcin Kwiatkowski

Prezes Mazurskiego Banku Żywności


Monika Modrzejewska

Wiceprezes Mazurskiego Banku Żywności
ds. komunikacji i projektów


Dominika Kwiatkowska

Wiceprezes Mazurskiego Banku Żywności
ds. wolontariatu i administracji


Rada Nadzorcza Banku

Marek Borowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku


Sławomir Kuźmiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku


Janusz Puchalski

Członek Rady Nadzorczej Banku


Wsparcie Banku

Luiza Ślazewicz-Lis

Ambasador Banku Żywności


Ryszard Kwiatkowski

Doradca Banku Żywności


Norbert Wójtowicz

Doradca Banku Żywności


Mariusz Chojnowski

Specjalista ds. komunikacji


Aleksandra Gajewska

Specjalista ds. social media


Monika Dauksz

Koordynator Żywności


Pamela Kozioł

Koordynator ds. współpracy z biznesem


Justyna Jaśkowska

Organizacja i koordynowanie magazynem żywności


Instytut Intermarium

Dorota Alicka

Pełnomocnik ds. Instytutu Intermarium


Wolontariat stały

Jacek Gromek

Stały wolontariusz


Piotr Pniewski

Stały wolontariusz


Włodzimierz Żabka

Stały wolontariusz