Zespół

Zarząd Banku

Marcin Kwiatkowski

Prezes Banku Żywności w Piszu


Monika Modrzejewska

Wiceprezes Banku Żywności w Piszu
ds. komunikacji i projektów


Dominika Kwiatkowska

Wiceprezes Banku Żywności w Piszu
ds. wolontariatu i administracji


Rada Nadzorcza Banku

Marek Borowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku


Sławomir Kuźmiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku


Janusz Puchalski

Członek Rady Nadzorczej Banku


Wsparcie Zarządu i Rady Nadzorczej

Ryszard Kwiatkowski

Doradca Banku Żywności


Norbert Wójtowicz

Doradca Banku Żywności


Edyta Rysiak

Pełnomocnik i Doradca Banku Żywności


Luiza Ślazewicz-Lis

Ambasador Banku Żywności


Wsparcie Banku

Marek Dobrzycki

Koordynator Żywności


Mariusz Chojnowski

Specjalista ds. komunikacji


Ewa Chojnowska

Koordynator żywności