Historia
Mazurski Bank Żywności
Mazurski Bank Żywności, wcześniej zwany jako Bank Żywności w Piszu powstał w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś. Jej założycielem jest Marcin Kwiatkowski, Fons Honorum Isthmus Christianus, uczestnik i laureat międzynarodowych konkursów technicznych.

W latach 2014-2019 Zarząd Fundacji pod patronatem firmy Awenty uruchomił Pracownię Młodych Mistrzów. W prowadzonych przez nią zajęciach z budowy robotów Lego Mindstorms wzięło udział ponad 250 dzieci w wieku 9-11 lat. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia (ćwiczenia dla czterech 10-osobowych grup, 2 godziny zegarowe w tygodniu) były darmowe.

W październiku 2016 roku Prezes Fundacji odebrał z rąk Burmistrza Miasta Pisz Medal Komisji Narodowej, nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla edukacji. Medal został przyznany za zainicjowanie, uruchomienie i prowadzenie Pracowni Młodych Mistrzów w mieście Pisz. Realizując misję edukacyjną w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych, Fundacja działała na rzecz zwalczania wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i ich rodziców.

W 2019 r. Zarząd Fundacji podjął decyzję o rozszerzeniu profilu działalności na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności. W efekcie kilkumiesięcznych przekształceń prawnych Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP), a następnie dokonano zmiany nazwy i treści statutu. W tym czasie rozpoczęto również przygotowania bazy materialnej, w tym pozyskanie magazynu i chłodni do przechowywania żywności.

Bank Żywności w Piszu Fundacja B+R IC rozpoczął formalnie działalność 2 lipca 2020 r. Dwa lata później, w wyniku rozszerzenia swojej działalności na cały subregion, Fundacja zyskała nazwę Mazurski Bank Żywności.

Mazurski Bank Żywności jest pierwszym podmiotem realizującym w Piszu cele Isthmus Christianus, czyli działalność charytatywną i pomoc najbiedniejszym.
Geneza idei Banków Żywności
Banki Żywności pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku w USA. Ich pomysłodawcą był emerytowany przedsiębiorca i filantrop John van Hengel. Pracując jako wolontariusz, zwrócił uwagę na żywność wyrzucaną przez właścicieli sklepów. Aby uniknąć marnotrawstwa, zaczął zbierać od handlowców produkty, którym kończył się termin ważności, i rozwoził je do miejskich jadłodajni. Szybko okazało się, że nadwyżek żywności jest tak wiele, że konieczne było otworzenie specjalnego magazynu.

Pierwszy Bank Żywności powstał w 1967 r., a wkrótce po nim zaczęto zakładać kolejne. Na Stary Kontynent idea ta dotarła w latach 80., a pierwsze europejskie Banki Żywności pojawiły się we Francji. Obecnie w Europie działa ponad 260 takich organizacji.

Pierwszy polski Bank Żywności - działający przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” - założono w 1993 r. z inicjatywy Jacka Kuronia.

W 1997 r. istniejące wówczas Banki Żywności utworzyły Federację Polskich Banków Żywności.