Zakup i instalacja nowych urządzeń i wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania i redystrybucji żywności oraz zakup nowych środków transportu
#SprzątamyDlaPolski
23 kwietnia, 2024
Nie marnujmy żywności!
15 maja, 2024

Mazurski Bank Żywności realizuje przedsięwzięcie pn. „Zakup i instalacja nowych urządzeń i wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne oraz zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej” w ramach inwestycji A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Celem przedsięwzięcia jest pomoc organizacji zajmującej się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Mazurski Bank Żywności uzyskał wparcie na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;

3) budowę obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków oraz w zakresie gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Umowa została zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wartość brutto: 4 275 199,16 zł.

Wartość netto: 3 475 711,67 zł.

Przedsięwzięcie jest objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.